Algemene Voorwaarden

 

Ruilen, annuleren of retourneren is niet mogelijk bij producten die op maat worden gemaakt en is herroepingsrecht wettelijk uitgesloten.

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Fanpoint: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt als consument of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fanpoint.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  • Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Op alle leveringen en diensten van Fanpoint zijn deze verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij Fanpoint verklaart u kennis te hebben genomen hiervan en akkoord te zijn met onze voorwaarden.

2.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij behorende voorwaarden.

2.3 Indien de klant een bestelling heeft aanvaard, bevestigd Fanpoint deze bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.1 Bij alle prijzen staat vermeld of deze incl. of excl. BTW zijn.

3.2 De prijs welke wordt getoond in het winkelwagentje is de totaalprijs incl. eventuele verzendkosten. De prijs wordt getoond alvorens de klant overgaat tot bevestigen of betalen van de bestelling.

 

Artikel 4. Verzendkosten

 

4.1 Voor verzending van de producten brengt Fanpoint portokosten in rekening, wij maken gebruik van verzending met PostNL.

4.2 Portokosten bedragen € 5.99 altijd met Track en Trace

4.3 Fanpoint beoordeeld welke verzendmethode wordt gebruikt. Indien een zending een brievenbuspakje is, dan is er geen recht op restitutie van eventueel te veel betaalde verzendkosten.

 

Artikel 5. Betaling

 

5.1 Een bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van betaling, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 De betaalmethode welke beschikbaar zijn staan vermeld op onze site.

5.3 In geval van vooruitbetaling dient het bedrag binnen 7 dagen binnen te zijn, waarna de bestelling dan pas in behandeling wordt genomen. Als Fanpoint het bedrag na 7 dagen niet heeft ontvangen mag Fanpoint zonder overleg de bestelling annuleren.

 

Artikel 6

 

6.1 De genoemde levertijden op de website gelden als indicatie, hierin kunnen door klanten geen rechten worden ontleend en deze zijn niet bindend.

Fanpoint zal bestellingen zo spoedig mogelijk verwerken uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien een klant een bestelling ontvangt op een later tijdstip als indicatie kunnen hieraan geen rechten worde ontleend, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaalde kosten.

6.2 Mocht een artikel om een of andere reden niet snel geleverd kunnen worden dan wordt u per email op de hoogte gebracht.

6.3 Fanpoint levert in de regel binnen enkele werkdagen uw pakket bij PostNL en zal binnen 1 tot 2 werkdagen bij u geleverd worden binnen Nederland. Verzending buiten Nederland kan wat langer duren. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste adresgegevens.

Indien u een bevestiging van verzending heeft ontvangen dan kunt u zelf het pakket volgens het Track & Trace systeem volgen.

6.4 Wanneer een klant meent een bestelling te laat te hebben ontvangen is er geen recht op retournering of compensatie van Fanpoint op wat voor denkbare manier dan ook.

6.4 Fanpoint wijst alle aansprakelijk van de hand van een foutieve of te late bestelling.

 

Artikel 7 Retourneren

 

7.1 Gezien de personalisatie van de producten kan een artikel niet retour worden gestuurd.

7.2 indien het artikel niet volgens de overeenkomst is, geldt onder artikel 9 bepaalde.

7.3 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk

7.4 Wijzigingen van een bestelling is niet mogelijk.

 

Artikel 8 Personaliseren van het artikel

 

8.1 Artikelen in het assortiment van Fanpoint voldoen aan strenge eisen. De geleverde artikelen bezitten de eig3enschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.

8.2 De inhoud van de webshop is met zorgvuldigheid gemaakt, kennelijke typfouten worden voorbehouden.

8.3 Er kunnen in de afbeeldingen en producten van bedrukkingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van verschillende beeldschermen en beeldschermkwaliteit en beeldscherminstelling.

8.4 Wanneer de klant een eigen afbeelding upload waarbij zelf bewerkingen hebben plaatsgevonden zal dit altijd de kwaliteit van het resultaat beïnvloeden.

8.5 De klant wordt verzorgd zeer zorgvuldig om te gaan met teksten welke de klant zelf samenstelt. De klant is zelfverantwoordelijk voor het correct personaliseren van tekst of afbeelding.

8.6 Wanneer een klant een eigen afbeelding of tekst doorgeeft, verzekert de klant Fanpoint ervan dat op de afbeelding of tekst geen rechten van derden rusten. Eventueel inbreuk op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door individualisering van het product geen inbreuk maakt op recht van derden.

8.7 Fanpoint houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

8.8 Het is handwerk en soms valt een bedrukking anders uit dan verwacht, hierin kunnen geen rechten worden verleend.

8.9 Fanpoint mag het ontwerp van een bestelling naar eigen inzicht aanpassen zonder berichtgeving hierover, indien zij dit nodig vinden om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren. Voorbeelden zijn formaat wijzigen, teksten dikker maken.

 

Artikel 9 Garantie 

 

9.1 Na ontvangst van de bestelling dient u deze grondig te controleren op juistheid. Indien het een onjuiste levering is of een gebrek heeft dan heeft de klant uiterlijk 7 dagen om dit kenbaar te maken via een email naar Fanpoint.

9.2 In het geval van onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal Fanpoint, mits de klant conform lid 1 van dit artikel tijdig voor melding heeft zorg gedragen, de goederen herstellen of vervangen. Het is waarschijnlijk dat Fanpoint de klant verzoekt de ontvangen artikelen eerst retour te sturen, zodat Fanpoint deze kan controleren.

9.3 Het recht op garantie komt voor de klant in de volgende gevallen te vervallen:

1) Wanneer de klant de kleding heeft gedragen/en of gewassen.

2) Wanneer de klant zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen

3) Wanneer er geen contact is geweest met Fanpoint

4) Wanneer de klant de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

5) Wanneer de klant zelf een typefout/opmaakfout heeft gemaakt

6) Wanneer de klant het product niet staat of past.

 

Artikel 10 Privacyverklaring

 

10.1 Fanpoint gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Fanpoint vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.

10.2 Het is mogelijk dat een bedrijfsnaam van een klant met of zonder bedrijfslogo, zonder kennisgeving hiervan wordt vermeld op de website van Fanpoint, onder onderdeel referenties. Indien een klant aangeeft hier bezwaar tegen te hebben wordt de vermelding verwijderd.

 

Artikel 11 Geschillen en Klachten

 

11.1 Bij Fanpoint ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen beantwoord, indien de verwerking langer duurt wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

 

Artikel 12 Auteursrecht

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websites, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door Fanpoint mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Fanpoint.

 

 

Op de overeenkomst tussen Fanpoint en klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, uitsluitend volgens het Nederlands recht.

 

Fanpoint.nl

Handelsnamen: Fanpoint.nl / Fancompany.nl

Btw-nummer: NL 0018.324.15 B84

KvK nummer: 14130574